تعاریف و دسته بندی اصلی APQC

ساختار طبقه بندی فرایندها و معرفی فرایندهای اصلی APQC

فوریهٔ 9, 2022 · شهاب راسخ

مقدمه ای بر APQC

درباره چشم انداز، ماموریت و دستاوردهای سازمان APQC

ژانویهٔ 25, 2022 · شهاب راسخ

تاریخچه APQC

ایده و شکل گیری مدل سال ۱۹۷۱ ، جک گریسون که به عنوان رئیس کمیسیون قیمت گذاری ایالات متحده تحت ریاست جمهوری نیکسون فعالیت میکرد. متوجه مشکلی در صنایع آمریکایی شد. همزمان در ایران سال ۱۳۵۰ در دنیای کسب و کار وقایعی در جریان بود. اجرای ناقص اصلاحات ارضی پس از ۱۰ سال مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها کاهش تولیدات کشاورزی افزایش واردات با توجه به مهاجرت گسترده به شهرها افزایش ۲۰ درصدی شاخص تولید صنایع منتخب (پتروشیمی، فلزات اساسی، ریسندگی و پارچه بافی و اتومبیل) عصر صنعت در ایران به تازگی شروع شده و با افزایش قیمت نفت، سرمایه گذاری در این حوزه افزایش پیدا کرده و در حال رشد است....

ژانویهٔ 8, 2022 · شهاب راسخ