زندگی در رشت

در دنیای تو ساعت چند است؟ شاید اولین بار که باهم آرزو کردیم در رشت زندگی کنیم بعد از دیدن این فیلم بود. هرجای ایران که باشید، با شنیدن این آلبوم و دیدن فیلم، رطوبت دریای کاسپین را زیر پوستتان حس می کنید. و داستان زندگی در رشت شروع می شود. ...

ژانویهٔ 1, 2020 · شهاب راسخ