تلو تلو خوران در تاریکی

قبل از اینکه با مفهومم VUCA آشنا بشم،‌تصور می کردم بی ثباتی و عدم قطعیت تنها به کشورم ایران محدوده! اما درک کردم که با تفاوت هایی، این موضوع در همه دنیا صادق و روی نحوه تصمیم گیری های روزانه ما اثر گذار هست.

ست گودین تو این یادداشت اشاره می کنه که یاد گرفتن پیچیده است!

وقتی در حال درک و یادگیری موضوعی هستیم، تصور میشه که همه نسبت به خودشون و آنچه که ارائه میشه اطمینان کامل دارند و در فضایی کاملا قطعی امکان تصمیم گیری وجود داره.

اما در حقیقت وقتی به شرکت های درحال رشد نگاهی میکنی، متوجه حرکت ها و تصمیم گیری ها در شرایط عدم قطعیت می شیم.

و این همون موضوع تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت هست.