ایده و شکل گیری مدل

سال ۱۹۷۱ ، جک گریسون که به عنوان رئیس کمیسیون قیمت گذاری ایالات متحده تحت ریاست جمهوری نیکسون فعالیت میکرد. متوجه مشکلی در صنایع آمریکایی شد. jack grayson

همزمان در ایران سال ۱۳۵۰ در دنیای کسب و کار وقایعی در جریان بود.

  1. اجرای ناقص اصلاحات ارضی پس از ۱۰ سال
  2. مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها
  3. کاهش تولیدات کشاورزی
  4. افزایش واردات با توجه به مهاجرت گسترده به شهرها
  5. افزایش ۲۰ درصدی شاخص تولید صنایع منتخب (پتروشیمی، فلزات اساسی، ریسندگی و پارچه بافی و اتومبیل)

عصر صنعت در ایران به تازگی شروع شده و با افزایش قیمت نفت، سرمایه گذاری در این حوزه افزایش پیدا کرده و در حال رشد است. اما همزمان با انقلاب اسلامی، این رشد مدتی متوقف می شود.

مشکل شناسایی شده

اما مشکلی که جک گریسون شناسایی کرد: رشد بهره وری صنایع آمریکایی، در حال توقف بود.

برای رفع مشکل توسعه رقابتی صنایع آمریکایی، ۶ سال بعد در سال ۱۹۷۷ گریسون شرکت APC را تاسیس نمود. یک شرکت غیرانتفاعی مستقر در هوستون که در زمینه الگوبرداری (Benchmarking) و یافتن بهترین راهکارها (Best practices) فعالیت میکند. بعدا این شرکت به APQC تغییر نام داد.