خیلی ساده اقداماتی که برای این مهاجرت لازم است را تشریح می کنم.

مسیر مهاجرت از وردپرس به هوگو

  1. ساخت سایت با استفاده از راهنمای سریع هوگو
  2. تنظیمات فارسی بلاگ که با توجه به تم انتخابی می تواند متفاوت باشد. اما من در فایل config قطعه کد زیر را وارد کردم.
languages:
  fa:
    languagedirection: rtl
  1. بارگذاری فایل ها روی گیت هاب و ساخت اکشن ها با استفاده از این ویدیو (که برای پخش نیاز به دسترسی به یوتیوب دارید):

  2. اتصال دامنه شخصی با استفاده از cname به گیت هاب. که این کار هم با کمک این لینک انجام شد.

  • برای پیاده سازی بلاگ به این روش قطعا مسیرهای زیادی را آزموده ام. و در نهایت این روش برای من کارساز بود.