داستان زندگی ما

قسمتی از دردهای ما

فوریهٔ 12, 2024 · شهاب راسخ

سرگردانی

برداشتی از نوشته ست گودین از عدم قطعیت

ژانویهٔ 23, 2024 · شهاب راسخ

بالادست

دریافت های من از کتاب بالادست

ژانویهٔ 12, 2024 · شهاب راسخ

اجتماع مجازی

برای استفاده بهتر از زمان

ژوئن 1, 2023 · شهاب راسخ

کوله پشتی ۰۲

قسمتی از برداشت هایم از سال ۱۴۰۱

مهٔ 7, 2023 · شهاب راسخ