زندگی در رشت

در دنیای تو ساعت چند است؟ شاید اولین بار که باهم آرزو کردیم در رشت زندگی کنیم بعد از دیدن این فیلم بود. هرجای ایران که باشید، با شنیدن این آلبوم و دیدن فیلم، رطوبت دریای کاسپین را زیر پوستتان حس می کنید. و داستان زندگی در رشت شروع می شود. ...

ژانویهٔ 1, 2020 · شهاب راسخ

تجربه فروش خودرو! همراه مکانیک

بررسی عملکرد سرویس فروش خودرو،‌ همراه مکانیک تجربه شخصی استفاده از سرویس فروش خودرو همراه مکانیک صرف نظر از خدمات متفاوت این مجموعه که جای خالی آن در استارت آپ های کشور کاملا احساس میشد، و با روی کار آمدن و شروع فعالیت ایشان قسمت بزرگی از دغدغه فروشندگان خودرو که قیمت گذاری آن باشد مرتفع شده، محصول نهایی و عملکرد آن در اجرا با کمبود هایی رو به رو است که با امید مرتفع شدن آن ها این بررسی صورت گرفته است....

ژوئیهٔ 1, 2019 · شهاب راسخ