مدیریت کارها و وظایف

مقدمه

داستان زندگی ما از  سال ۱۹۸۰ تا به امروز، تغییرات بسیار گسترده تری را نسبت به هر زمان پیش از آن داشته است!

یادم هست زمانی که ما اهواز زندگی می کردیم، در فصل هایی از سال، مینی بوسی جلوی درب خانه ما می ایستاد و جمع زیادی از اقوام مهمان ما می شدند، بدون اینکه نسبت به حضورشان هیچ آگاهی از قبل داشته باشیم.

ادامهٔ “مدیریت کارها و وظایف”