وجود صفحه اکنون برای ایجاد تمرکز و تعهد روی کارهایی است که در حال حاضر روی آن ها کار میکنم.

توضیح چرایی آن برایم جذاب بود، لذا تصمیم گرفتم در اولین فرصت پس از مهاجرت به هوگو این صفحه را به صفحه های خودم اضافه کنم.

انگار که با این روش، اعلام میکنیم که در حال انجام چه کارهایی هستیم و به شکلی متعهد به انجام ایشان هستیم.


در حال حاضر روی این سرفصل ها کار میکنم:

  1. مدل APQC و پست های معرفی مدل

    1. پست معرفی و تاریخچه شکل گیری APQC
  2. چک لیست های مدل APQC

  3. پایتون برای فراگیری پایتون ابتدا از دوره های freecodecamp استفاده کردم. اما به این نتیجه رسیدم برای شروع برنامه نویسی بهتر است مفاهیم را به زبان فارسی یاد بگیرم (دوره مکتب خونه جادی میرمیرانی) و در قدم های بعدی از دوره های انگلیسی و متون اصلی استفاده کنم.

  4. سپری کردن دوره ای با عنوان رهبری با چشم انداز از مجموعه دوره های لینکدین

  5. انتقال پست های بلاگ وردپرس به هوگو

    1. پست رشت و کوله پشتی ۹۹