شیوه پیشنهادی برای مدیریت کارها در زندگی شخصی و کاری

روشی ساده برای مدیریت کارها و وظایف چه در زندگی شخصی و چه کاری

بررسی نرم افزار موبایلی orgzly

بررسی و ارزیابی نرم افزار اندرویدی orgzly، که در دسته نرم افزارهای کاربردی و بهره وری قراردارد