فروشگاه آنلاین ارادو

تجربه کار کردن در شرکت های استارت آپی برای من از ارادو شروع شد.

فروردین ۹۳ بعد از گذراندن دو سال خدمت سربازی، اولین مواجه من با ارادو، فروشگاهی آنلاین که سابقه چندین ساله در این حوزه داشت، شروع شد.

بنیانگذار مجموعه، آقای افشین خضرلو تقریبا از سال ۹۰ این شرکت را راه اندازی کرده بودند، و پس از بوجود آمدن برخی مشکلات که مجبور به تعطیلی موقت شد، مجددا با کمک و همراهی دوستان دانشگاه شریفی ایشان آقایان پهلوان زاده و دکتر باقری فعالیت خود را شروع کرده بود.

مسئولیت ها

  • طراحی، مدیریت و ارزیابی فرایند ها شامل
  • فرایندهای فروش
  • فرایندهای تامین کالا
  • فرایندهای حسابداری و مالی
  • فرآیند های مدیریت محتوا
  • مدیریت فرایندهای منابع انسانی