آشنایی اسنپ با من از طریق ایران تلنت صورت گرفت، تیر ماه سال ۹۶ اسنپ تنها در تهران و کرج فعالیت می کرد و برنامه ریزی ها برای توسعه خدمات براساس اولویت های جمعیتی صورت گرفته بود.

زمانی که من به مجموعه پیوستم اسنپ و تپسی به عنوان دو شرکت بزرگ این حوزه در ایران بسیار هم عرض هم فعالیت می کردند و رقابت ایشان تنها در تهران بود،‌ البته بواسطه ناوگان بزرگ اسنپ از همان زمان برتری سهم بازار با اسنپ بود.

و اما شروع به کار در اسنپ

دپارتمان توسعه کسب و کار نقطه پیوستن من به اسنپ بود، حضور سالار وفائیان، شهرام شاهکار،‌ علی قاسمخانی برای من در آن دوره بسیار پررنگ بود و تجارب خوبی رو در کنار این دوستان کسب کردم.

دستاوردهای من در دپارتمان توسعه کسب و کار

دپارتمان توسعه کسب و کار اسنپ در زمان حضور من در دو حوزه فعالیت می کرد:

  1. راهکارهای سازمانی اسنپ شامل:
    1. پنل سازمانی
    2. کد سازمانی
  2. قراردادهای ارزش افزوده

بعد از ارزیابی فرایند ها با کمک اعضای تیم، راهکارهایی رو برای سازماندهی خدمات پنل و کد سازمانی پیاده سازی کردیم و سیستم هایی رو با استفاده از پلتفرم g-suite گوگل طراحی کردیم تا بتونیم سرعت گزارش دهی به سازمان ها رو افزایش بدیم.

طراحی و ارزیابی پرسشنامه های هدفمند در راستای شناخت بیشتر مشتریان سازمانی از جمله اقدماتی بود که با کمک میثم ملاشریفی و بهروز پورخورشیدی انجام دادیم.

در حوزه قراردادهای ارزش افزوده هم مطالعاتی رو برای شناخت مشتریان با کمک سالار انجام دادم.

اعتقاد من بر این است که طراحی نظام هایی برای مدیریت دانش در کنار یادداشت هایی که هر کدام از ما می توانیم داشته باشیم برای ساختارمند کردن افکار و راهکارها بسیار مفید می تواند باشد. در یادداشتی جداگانه در مورد تجربیات و افکار خودم در مورد مدیریت دانش خواهم نوشت.

مدیریت عملیات استان گیلان

حضور من در دپارتمان توسعه کسب و کار با مدیریت سالار وفائیان حدود چهار ماه بود و پس از مشورت با سالار و علی قاسمخانی در کنار رویکرد شخصی خروج از تهران، مصمم شدم مدیریت عملیات استان گیلان رو به عهده بگیرم. مصاحبه های طولانی و برنامه ریزی برای خروج از تهران از چالش های اصلی من در آن زمان بود.

رویکرد سریع اسنپ ما را مجبور کرد تا تنها در مدت یک هفته نسبت به برنامه ریزی و حضور در رشت و استان گیلان اقدام کنیم. هفته های سختی بود چرا که چارچوب های زندگی در نقاط مختلف این کشور از هم بسیار متفاوت است.

دستاوردهای من در دپارتمان عملیات گیلان

حضور من در رشت همراه شد با شناخت مختصات شهری، عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ و شناخت فرهنگ غالب، در کنار ارتباط گرفتن با مسئولین و تاثیرگذاران رشت.

دپارتمان مدیریت عملیات اسنپ به معاونت حسین هزارجریبی عزیز  و مدیریت عملیات استان گیلان بعهده من سپرده شده بود.

با توجه به محرمانگی اطلاعات و آمار تنها به درصد افزایش یا کاهش هرکدام از شاخص های مطرح در مدت زمان حضور خودم اشاره میکنم.

  • تعداد کاربران راننده ثبت نام شده در ناوگان اسنپ، ۳ برابر رشد داشته است.
  • نرخ پاسخگویی کاربران راننده به درخواست های کاربران مسافر رشد ۳۳ درصدی داشته است
  • تعداد شهرهای فعال اسنپ نسبت به ابتدای بازه رشد ۶ برابری را تجربه کرده است.
  • تعداد سفرهای روزانه اسنپ رشد ۵.۶ برابر را تجربه کرده است.

البته شاخص های دیگری نیز مانند تعداد مراجعات روزانه دفتر جهت پشتیبانی و آموزش در کنار تعداد شکایت ها و ... نیز مطرح است که غالبا به صورت نسبی تفاوت کاهشی یا افزایشی چشم گیری در ایشان مشاهده نمی شود.

برگزاری رویدادهایی بازاریابی در هفته کتاب با نام گیل آموج، شب یلدا و ... نیز با پیشنهاد من و همکاری تیم رشت و تیم بازاریابی اسنپ صورت گرفت. که تاثیرهای مثبت و قابل تاملی چه بر روی کاربران راننده،‌ چه کاربران مسافر و همینطور نیروی های مستقیم دفتری و غیر مستقیم داشت.

همه آنچه در این مدت محقق شد بدون همکاری و هم فکری تیم خوب همکاران مستقر در دفتر رشت و تهران امکان پذیر نبود.